DINAMIZMI I HIJERARHIJA CILJEVA

DINAMIZMI I HIJERARHIJA CILJEVA

Sve naše težnje, nedostaci, mane i vrline, kao i neutralna stanja, teže nekim ciljevima. Obično je uočljiv samo prvi, neposredni cilj, premda ne kod svih ljudi, jer neke osobe vode naizgled besciljan život i potpuno su nesvjesni ciljeva koji njihova trenutna stanja imaju.

Postoji osam dinamizama preživljavanja, koji imaju svoje najviše ciljeve. Oni istovremeno predstavljaju igrališta na kojima se odigravaju igre tih dinamizama.

Prvi i najuži dinamizam je samopreživljavanje. Biolozi bi rekli nagon samoodržanja. Preživljavanje kao jedinke, kao Ja.

Drugi dinamizam je preživljavanje kroz obitelj ili ljubavnog partnera. Nekada je taj dinamizam jači od prvog, nekim osobama je život njihovog partnera ili njihove djece važniji od vlastitog života.

Treći dinamizam je preživljavanje kroz grupu kojoj osoba pripada: vjersku, nacionalnu, profesionalnu, i dr. Postoje ljudi kojima je dobrobit grupe kojoj pripadaju važniji od osobne dobrobiti. Takvi ljudi se nerijetko žrtvuju za naciju ili religiju.

Četvrti dinamizam je težnja da se preživi kroz čitavo čovječanstvo.

Peti dinamizam je težnja da se preživi kao pripadnik živog univerzuma, svih živih bića.

Šesti dinamizam je preživljavanje kroz čitav fizički „neživi univerzum“.

Sedmi dinamizam je preživljavanje kao Spiritualno biće.

Osmi dinamizam je težnja da se preživi kroz Boga ili Beskonačnost.

Osmi i najviši dinamizam je Spiritualni, a to je težnja da se postoji kroz Boga, Apsolut ili Beskonačnost i njemu su svi ostali dinamizmi podređeni. Također su mu podređeni svi ciljevi nižih dinamizama koje Ljudsko Biće može da ima u ovom univerzumu. Ljudsko Biće može imati naizgled mnoštvo ciljeva, ali su svi oni podređeni Najvišem Cilju i u krajnjoj analizi vode njegovom ostvarenju – spajanju s Istinom, Prazninom ili Svepostojanjem.

Možemo to predstaviti s mnoštvom potočića i potoka, rječica i rijeka koje se sve negdje ulijevaju i mjesta na kojima se ulijevaju smatrati za njihove ciljeve. Ali se konačno svi ti potočići i potoci, rječice i rijeke ulijevaju u ocean, koji je njihov Megistostelos, Najviši i Konačni Cilj. Iza prvog neposrednog cilja postoji viši cilj, iza njega još viši itd. Tako postoji hijerarhija ciljeva koje čovjek nije svjestan. Oni su povezani u lance ciljeva, koje možemo otkriti idući od nižih ka višim ciljevima u hijerarhiji. Kako se penjemo po vertikalnoj hijerarhiji ciljeva, oni postaju sve apstraktniji i njihov broj se smanjuje, sve dok ne dospijemo do Najvišeg Cilja, Apsoluta, Praznine. Ona je zajednički cilj svih Aspekata, svih Ciljnih Lanaca i svih hijerarhijski nižih ciljeva. Čovjek mora u velikoj mjeri iscrpiti niže dinamizme, odnosno odigrati igre na tim nivoima i ostvari njihove ciljeve, prije nego što može prijeći na više dinamizme i njihove ciljeve.

Ako je uspješan na prvom dinamizmu (a to znači, ako je naučio životne lekcije koje se stječu na toj razini), on može prijeći na drugi. Ukoliko ne slijedi ljestvicu sve širih sfera uzročnosti i odgovornosti, čovjek će imati mnogo više teškoća nego što je nužno i vjerojatno će pretrpjeti neuspjeh. Na primjer, ako teži samo mističnim stanjima svijesti, zanemarujući sve ostalo, on će skoro sigurno imati kaos na nižim dinamizmima (nerazumijevanje s obitelji i okolinom, prebacivanja, razočaranja i sukobe), koji će u njemu izazivati nedoumice i stalnu upitanost: “Što ne valja u meni, kada hoću Istinu i samo Istinu, a stalno mi se događaju ovakve stvari?”

Ozbiljni neuspjesi na dinamizmima dovode do obrnute kompenzacije. Neuspjeh na prvom dinamizmu dovodi do ekstremnog usmjeravanja pažnje na osmi. Individualni životi religioznih fanatika su izuzetno siromašni, bezmalo prazni. Oni ga, u stvari, i nemaju. Neuspjeh na drugom dinamizmu dovodi do usmjeravanja pažnje isključivo na sedmi. Obiteljski život i seksualni odnosi kod mistika i umjetnika su najvećma kaotični, ili ih nema. Neuspjeh na trećem dinamizmu dovodi do pretjerane pažnje na šesti, a to je fizički univerzum. To je lako uočiti. Nesposobnost neke osobe da uspostavi odnose humanosti i ljubavi u grupama kojima pripada dovodi do opsesije materijalnim dobrima, vremenom, energijom i sličnim stvarima koje predstavljaju komponente materijalnog univerzuma. Neuspjeh na četvrtom dinamizmu (čovječanstvo, čitav ljudski rod) dovodi do posvećivanja pretjerane pažnje petom dinamizmu. Uočljivo je da ljudi koji pretjerano vole svoje kućne ljubimce i sve njima podređuju, imaju loše mišljenje o ljudima i uglavnom ih mrze.

Uobičajeno stjecanje iskustava u životu je ekstenzivno i sastoji se iz dugotrajnog proživljavanje iskustava u fizičkom i socijalnom svijetu. Tome nasuprot, čovjek koji je krenuo Spiritualnom Stazom ušao je u najvišu ciljnu strukturu i teži Najvišem Cilju i to čini ubrzano, po skraćenom postupku, pa se njegova evolucija vremenski sažima. Ona se odvija kroz procese koji se u velikoj mjeri odigravaju u svijesti.

Izvori: Živorad Mihajlović Slavinski: POVRATAK JEDNOSTI i ASPEKTIKA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

studio VARUNA @2009 - 2021 - sva prava zadržana