Intenziv Gnoze – Direktno Iskustvo Istine

Iz knjige Kurs Gnostičkog Okultizma, Ž. M. Slavinski

Izraz “gnostički” potiče od riječi “Gnoza”, što znači znanje. Ali to nije znanje u uobičajenom značenju riječi, niti akademsko ili naučno znanje. Gnoza je Direktno Iskustvo Istine. To je njena suštinska odlika. Zapamtite to za čitav život i nikada nitko neće moći da vam “proda” kao Gnozu nešto što nije Gnoza, bez obzira koliko ponuđeno iskustvo bilo zanimljivo, dramatično ili veličanstveno.

Sinonim Gnoze je izraz Prosvjetljenje.

Gnoza je oslobodilačko znanje! U bezvremenom trenutku kada je doživljena ona oslobađa ljudsko biće mreže iluzija i laži u koju je zapetljano, odrubljuje ga za trenutak iz lanca karme i osvjetljava mu konačni cilj njegove ritualne evolucije. Drugim riječima izražena, suština Gnoze (tj. direktnost iskustva) znači da u njoj nestaje razlika između subjekta i objekta. Vidite, čitavo naše znanje, civilizacija i kultura zasnovane su na odijeljenosti subjekta i objekta. U svakom aktu saznanja koje nije direktno uvijek postoji subjekt (čovjek koji nešto doživljava), objekt (ono što se doživljava) i proces koji između njih posreduje i kojim se do iskustva dolazi. Izuzetak je Gnoza. Kod Gnoze se subjekt i objekt pretapaju, čovjek postaje JEDNO s objektom koji poznaje, tako da između njih ne posreduje nikakav proces i stoga je Gnoza Direktno Iskustvo Istine ili neposredna spoznaja Istine.

 

Intenziv Gnoze

Korijeni Intenziva

Direktno iskustvo istine u budizmu naziva se nirvana, u jogi samadi, u zenu kenšo ili plitko iskustvo i satori ili duboko stanje.

U okviru budizma u 10. stoljeću nastao je zen u kojem su praktičari meditirali na uže isječke realnosti kroz određena pitanja ili koane. Cilj tih pitanja je slom racionalnog duha, pražnjenje duhovnih masa koje onemogućavaju direktno iskustvo istine. Meditirali su neprekidno u izolaciji i skromnim uvjetima odvojeni od vanjskog svijeta, danima, tjednima i mjesecima.

Č. Berner 1968 g. spojio je komunikaciju i meditaciju  i tako stvorio Intenziv Prosvjetljenja kojim je ubrzao proces slamanja racionalnog duha. Uveo je rad u dijadama ili parovima, zato što takav rad pojačava kontakt između dva ljudska bića. Berner je tu ideju preuzeo od Habarda, koji je ukazao na jednostavnu istinu: Kada dvije osobe rade na problemu jedne od njih, u takvom odnosu dvije svijesti se bore protiv nesvjesnog jedne od njih i zato se rezultat postiže daleko brže.

Ž. M. Slavinski upoznao se s Intenzivom 1979 g., i učio je od Č. Bernera. U deset godina održao je više od 100 Intenziva i obučio veći broj majstora intenziva. Kroz sustavni rad i spoznaje razvio je Ekskalibur, Zlatnu Meditaciju, Ekskalibur 2, Kreaton, Aspektiku, Sunjatu, PEAT, DP4 i druge sisteme. Ti sistemi su povratno djelovali na Intenziv, tako da je došlo do plodnog spajanja starog i novog i nastao je  Intenziv Gnoze s Alternativnom Tehnikom. Daljnjim razvojem i spajanjem sistema nastao je i Individualni Gnostički Intenziv.

Tako da danas tragači za istinom imaju na raspolaganju dva jednostavna i učinkovita pristupa koji zahtijevaju izuzetno malo vremena u odnosu na prvobitne Intenzive. Intenziv Gnoze s Alternativnom Tehnikom i Individualni Gnostički Intenziv. Također ovi pristupi primjenjivi su za svakodnevni život i odgovaraju ljudima ovog vremena.

Koje su vrijednosti Direktnog Iskustva Istine

Kada osoba doživi direktno iskustvo istine to joj omogućava puno brži i kvalitetniji napredak u svim segmentima života. Tada osoba radi i živi iz sebe, ima čvrsti centar. Akcije više nisu pokretane željama subjektivne, programirane realnosti. Osoba je ispraznila identifikacije i lažne identitete, utiske o sebi i drugima, svijetu, sadržaje koji se sastoje od potisnutih misli i emocija. Ti sadržaji stvaraju iluziju da smo odvojeni od ostatka postojanja i ta iluzija stvara patnju. Oslobođenje stvaramo kroz direktno iskustvo istine i to je cilj Intenziva Gnoze.

Poznatiji termin za direktno iskustvo istine je prosvjetljenje, otkrivanje naše istinske prirode. Istina o tome tko mi zaista jesmo, što je drugo ljudsko biće, što je život,…

Literatura: “Intenziv Gnoze sa Alternativnom Tehnikom”, “Kurs Gnostičkog Okultizma” Živorad Mihajlović Slavinski

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

studio VARUNA @2009 - 2021 - sva prava zadržana