Misli za Novo doba

Što je misao?

Prema definiciji misao i mišljenje su psihološke funkcije koje nam omogućuju da putem misaonih operacija određujemo svojstva pojava i otkrivamo odnose među njima. Prema novijim istraživanjima misao nema samo opažajnu funkciju koja proizlazi iz stvarnosti, već kako tvrde i filozofi, misao na stvarnost i utiče. Smatra se da su misli energetski obrasci koji proizvode iste tjelesne, fizičke izraze ili ispoljavanja.

Jednostavno rečeno, naše misli kreiraju našu stvarnost. Moderni naučnici tvrde da svakoga dana kroz glavu prosječne osobe prođe 60 000 misli. Tolika količina misli nije neobična s obzirom na brz tempo kojim živimo, kao i na količinu informacija koje tijekom dana primamo. Ono što je neobično je podatak da 95% misli koje imamo danas u glavi je identično mislima koje smo imali jučer i kao i onima koje ćemo imati sutra. Ako je istina da su naše misli cigle kojima je popločana naša životna staza, onda je važno da s nje uklonimo one loše i beskorisne cigle i to je naš osobni posao.

Misao i kvantna fizika

Kvantni fizičari također naglašavaju da je naše tijelo skup informacija i da su naša glavna hrana naše misli i osjećaji. Quantec sistem daje nam dublje uvide u našu podsvijest, otkriva uzroke negativnih stanja, pomaže da osvijestimo naše misli i osjećaje. Na osnovu tih informacija izradit ćemo potporni program, s kojim ćete se okrenuti vlastitoj nutrini, i otvoriti promjenama.

Novo je doba, vrijeme promjena i znamo da se događa brzinom svjetlosti, čovjek koji se ne mijenja i zadovoljava se time da misli isto što i većina misli, potiskuje svoju pravu prirodu i ne ide dalje u korak s promjenama.

Potpora sa Quantec sistemom specifična je po svojoj potpori na daljinu, te po tome što odašilje pulsirajući stimulans koji se ponavlja kontinuirano u potrebnom vremenskom periodu.

Pulsirajući stimulans koji se ponavlja možemo usporediti s kucanjem na vrata.https://kvantnikod.com/images/stories/diioda.gif

Ako netko pokuca na vaša vrata, vi to možete, a i ne morate čuti, ali ako se udaranje ponovi to će prije ili kasnije uspostaviti željenu ravnotežu.

 

“Ako želite vidjeti svoje jučerašnje misli, pogledajte danas svoje tijelo. Ako želite vidjeti kakvo će vaše tijelo biti sutra, pogledajte svoje misli danas .”

Deepak Chopra – Savršeno zdravlje 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

studio VARUNA @2009 - 2021 - sva prava zadržana