QUANTEC – KVANTNI KÔD

KVANTNI KÔD energetska potpora je vrlo moćna metoda kvantne transformacije i namijenjena je osobama koje žele podići svoju energiju kako bi bili što svjesniji za dublje uvide u svoje biće i postojanje. Osobama koje su krenule putem osobnog razvoja, bilo da ih je pokrenula fizička bolest, emocionalna kriza, mentalna zbrka. Osobe koje se osjećaju zaglavljeno u nekom segmentu života, vrte se u krug. Onima koji su radoznali i željni znanja, koji žele rasti i razvijati se, upoznati sebe. Svima koji žele ostvariti napredak u svom emotivnom, mentalnom, fizičkom i duhovnom zdravlju i prenijeti ga na sve aspekte svog života.

Za transformiranje podsvjesnog sadržaja i podizanje vibracije koristim Quantec sistem. QUANTEC (QUANtum TEChnology) je kompjuterski sistem koji korisnicima nudi interaktivnu računalnu biokomunikaciju na daljinu. Princip računalne biokomunikacije podrazumijeva izmjenu informacija između računala i živih bića. Quantec pomoću diode s bijelim šumom uspostavlja interaktivnu biokomunikaciju s osobnim energetskim poljem. Djelovanje diode s bijelim šumom u interakciji sa sviješću potvrđeno je istraživanjima univerziteta u Princetonu.

Quantec je otvoreni sistem, što omogućuje svakom praktičaru da kreira nove baze informacija i koristi ga na svoj jedinstven način, a ta jedinstvenost je duša sistema. Kroz moj osobni razvoj, spoznaje i edukacije nastala je Energetska potpora KVANTNI KÔD koju konstantno razvijam i dalje kroz osobni razvoj, spoznaje i edukacije.

Quantec, Kvantni kod

KVANTNI KÔD Energetska potpora na daljinu

Za početak ćemo u zajedničkom razgovoru definirati trenutnu situaciju/poziciju u kojoj se nalazite. Te osvijestiti mogućnosti koje imate i gdje se možete pomaknuti, promjene koje možete pokrenuti. Energija će to prepoznati i rezultat će biti ono što Vam je najpotrebnije u trenutnom periodu života.
U Quantec sistem tada se unesu osobni podaci: digitalna fotografija, ime, prezime i datum rođenja. Raditi možemo na svim segmentima, na kraju je i sve povezano. I radeći na jednom segmentu, radite na cijelom osobnom sistemu. Quantec sistem tada skenira unesene podatke i uspoređuje njihovu vibraciju s vibracijama informacija koje se nalaze u njegovoj bazi podataka. Po principu kvantne rezonancije odabire one informacije koje su potrebne za trenutno stanje. Informacije iz baze podataka tada se ujedine u jedinstvenu vibraciju Osobni KVANTNI KÔD. Vibraciju još možemo dodatno pojačati, dodajući afirmacije (po principu neurolingvističkog programiranja) koje možemo zajedno definirati.

Kada je program izrađen podesimo intervale emitiranja i trajanje programa. Preporuka je da program traje mjesec ili dva mjeseca. Odabrane informacije šalju se u intervalu svaka dva sata, nazad na fotografiju, a preko fotografije na osobno biopolje. To je princip kvantne fizike gdje su fotoni na fotografiji povezani s fotonima na biopolju i znanstveno je dokazano da simultano održavaju kontakt jedni s drugima bez obzira na udaljenost (telepatija dvaju fotona). U periodu potpore smo u kontaktu i program se u tom periodu također može prilagođavati prema potrebi i trenutnom stanju.

Nakon završetka programa promijenila se naša energetska struktura i ako želite nastaviti poželjno je napraviti novu analizu za novo stanje. Možete nastaviti u istom smjeru, a možete i definirati nove ciljeve. Dokle god imamo svoje ciljeve, imamo i svrhu postojanja.

Svrha potpore je podići nivo energije i svjesnosti, kako bi mogli napraviti konkretne promjene u svom životu. Neke će se stvari posložiti same po sebi, a za neke ćemo se svjesno zauzeti.

Potpora sa Quantec sistemom specifična je po svojoj potpori na daljinu, te po tome što odašilje pulsirajući stimulans koji se ponavlja kontinuirano u potrebnom vremenskom periodu. Pulsirajući stimulans koji se ponavlja možemo usporediti s kucanjem na vrata. Ako netko pokuca na vaša vrata, vi to možete, a i ne morate čuti, ali ako se udaranje ponovi to će prije ili kasnije uspostaviti željenu ravnotežu.

Svatko dobiva ono što mu je u određenom periodu potrebno. Slanjem odabranih informacija, pokrene se proces, koji traje. Kod nekih osoba do rezultata dolazi vrlo brzo. Kod nekih će se rezultati ispoljiti nešto kasnije. Rezultat se također pojavljuje u prepoznatljivoj formi ili u formi koja možda i neće biti prepoznatljiva. Radi se o tome da ono što nam je potrebno ne podudara se uvijek s onim što očekujemo ili želimo. Najbolji je stav taj da se prepustimo višoj inteligenciji i tada će rezultat biti ono što nam je najpotrebnije. Cilj potpore je ukloniti sve prepreke koje duši, umu i tijelu onemogućuju skladnu suradnju i postići cjelovitost kako bismo mogli živjeti u zdravlju.

Na subatomskoj razini sastavljeni smo od visokoenergetskih fotona, naše tijelo sastoji se od svjetlosti i informacija sadržanih u valovima interferencije. Ono što promijenite na razini fotona, pokreće promjenu u obrascima svjetlosti i informacija. Na toj razini djeluje KVANTNI KÔD energetska potpora s Quantec sistemom.

Predbilježite se za podizanje vibracije

I pozivam Vas da iskoristite pogodnost besplatne analize Općeg psihofizičkog dobrostanja

Ukoliko niste u mogućnosti osobnog dolaska, možete mi potrebne podatke poslati putem maila. Potrebna je fotografija u boji novijeg datuma, ime prezime i datum rođenja.

Ti se podaci unesu u Quantec sistem koji zatim skenira osobno biopolje pohranjeno na digitalnoj fotografiji i uspoređuje s informacijama iz svoje bogate baze podataka. Po principu rezonancije odabire one informacije koje nam trenutno koriste za poboljšanje općeg psihofizičkog dobrostanja. Listu informacija dobijete u PDF formatu.

Ukoliko se odlučite za energetsku, istim putem preko fotonskog zapisa na fotografiji, vibracije Osobnog KVANTNOG KÔDA šalju se u intervalima od svaka dva sata, naredni period od najmanje mjesec dana.

Kontaktirajte me putem maila: kvantnikod@gmail.com i mobitela: 095 870 2059

Irena Antolak, Quantec praktičarka

studio VARUNA @2009 - 2024 - sva prava zadržana