Upoznajmo Quantec, Manja Vrenko

Quantec je računalni sistem koji prepoznaje energetske poremećaje i s »metom« subjektom ili objektom na koji želimo pozitivno djelovati uspostavlja interaktivnu bio komunikaciju na daljinu.

Program u nekoliko minuta pročita bio-energetsko polje, sakupi podatke o mogućim poremećajima koji su se već pojavili ili će se pojaviti u bliskoj budućnosti, te u svrhu uspostavljanja ravnoteže šalje informacije pomoću računalnog programa.

Program ujedinjuje kvantnu fiziku i različita znanja iz područja klasične i alternativne medicine.

Primjenjuje se u zdravstvu, sportu, veterini, zemljoradnji, kao i u poduzetničkom i financijskom konzaltingu.

 

U posljednje vrijeme pojavljuje se sve više knjiga koje dokazuju na koji način um utiče na materiju. Znanstvenici nam dokazuju kako naše misli imaju daleko veći utjecaj na našu stvarnost, nego što smo do sada mislili. Na temelju tih spoznaja razvile su se različite mentalne tehnike pomoći i samopomoći (NLP- neurolingvističko programiranje, Theta healing, Ultra mind sistem …). Uglavnom, radi se o tome da se negativni misaoni uzorci i ograničavajuća uvjerenja zamjene pozitivnim mislima i uvjerenjima, koja će nam pomoći doseći željeni cilj.

Pod pojmom računalna bio komunikacija podrazumijevamo izmjenu informacija između računala i živih bića. Quantec (QUANtum TEChnology) je sistem koji pomoću diode s bijelim šumom i sviješću uspostavlja komunikaciju s izabranim ciljem, definira negativne misaone uzroke i ograničavajuća uvjerenja te ih popravlja posredovanjem odgovarajućih informacija iz svoje baze podataka. Informacije iz različitih baza podataka ( Bachove cvjetne kapi, Homeopatija, Color terapija, Afirmacije NLP, Fitofarmacija, Ljekovito bilje, Preparati organa …) odabire savjetnik ili prepusti Quantec sistemu da izabere sam, po principu „isto privlači isto“.

Quantec sistem koristi se u različitim područjima. Naravno, nas najviše zanima kako pomaže čovjeku. Uzroci za određeni zdravstveni problem ili psihološku blokadu koja blokira naš napredak, skriveni su duboko u podsvijesti. Da bi promijenili takve misaone obrasce ponekad treba i više mjeseci. U tom periodu potrebno je stalno prilagođavati potporni program. Taj proces možemo usporediti sa skidanjem ljuske. Sloj po sloj otkrivamo nove negativne uzroke i transformiramo ih dok ne dođemo do srži problema. Naravno, postoje i primjeri kada su rezultati začuđujuće brzi. Niti jedan čovjek nije osamljen otok i to što mu se događa uvelike ovisi o tome kako ga doživljava okolina. Zato smo odgovorni za svoje misli i za sudbinu drugih! Kada čujemo dijagnozu „rak“ automatski pomislimo na smrt. Takvo negativno razmišljanje i strah nanose bolesniku veliku štetu.

Sa svakom negativnom mišlju npr. nikada ne bude bolje, uvijek će biti ratova, uništit ćemo planet … doprinosimo ostvarenju takvih misli.

Quantec se uspješno koristi u poljoprivredi, veterini, sportu, poduzetničkom i financijskom savjetovanju, kao potpora u raznim kriznim situacijama i kao potporni program za dobrostanje i uklanjanje raznih psihosomatskih tegoba. Pomoću diode kao prenosioca informacija možemo poboljšati kvalitetu vode, kozmetike, lijekova …

U Ayurvedi bolest ima sedam razvojnih faza. Prve tri faze događaju se na energetskom nivou. Tek u četvrtoj fazi bolest je toliko napredovala da će dobiti dijagnozu. Na žalost šteta je tada već načinjena na staničnoj razini. S Quantecom možemo izraditi učinkovit potporni program na temelju simptoma i s odgovarajućim informiranjem podići kvalitetu života.

Autorica teksta: Manja Vrenko, Quantec Slovenija

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

studio VARUNA @2009 - 2021 - sva prava zadržana